Философия

Нашата философия

 • Да осигурим, ръководени от най-високи етични стандарти, постоянни, качествени и сигурни грижи за здравето на нашите пациенти.
 • Да използваме най-съвременни диагностични и хирургични технологии с цел максимална прецизност на оперативните интервенции при минимална увреждане на тъканите.
 • Сигурността и безопасността на пациента, и възстановяването на увредената функция са нашата главна цел.
 • Да върнем на нашите пациенти радостта от свободното дишане и подобрения външен вид.
 • Вярваме, че в съвременния си вид, лазер хирургията е безопасен и точен оперативен метод, подходящ за минимално инвазивни интервенции.
 • Непрекъснатото професионално усъвършенстване и овладяване на авангардни медицински методики в полза на пациента.
 • Нашата крайна награда е удовлетворението на пациентите от извършената работа.

Нашите принципи

 • При корективната хирургия на носа да не се жертва функция за естетика. За нас, запазването и подобряването на функцията на носа е толкова важно, колкото и крайния естетичен резултат.
 • Ринопластиката трябва да е балансирана. Носът трябва да изглежда максимално естествен, да е в хармония с останалата част на лицето и да не привлича внимание към себе си.
 • Индивидуален подход към всеки пациент – избягване на „типова” или „стандартна” ринопластика.
 • Да се спазват ограниченията на хирургията свързани с пола, възрастта и расата на пациента, независимо от неговите желания.
 • Консервативна резекция на тъкани и едноетапна реконструкция.
 • Минимално инвазивна хирургия – тогава когато е възможно.
 • Консервативен подход при функционалната ендоскопична хирургия на синусите.
 • Минимизиране на кървенето и повишаване на прецизността на хирургичните интервенции чрез използване на най-подходящите за органа лазери.