Прегледи и консултации

Консултацията трае около 30 минути и се състои в пълен преглед на ушите, носа и гърлото, включително и ендоскопично изследване под местна анестезия на носа и ларинкса (при нужда), както и неинвазивни функционални изследвания.

Моля, при своята първа консултация, носете със себе си актуални лабораторни, образни, аудиометрични и други изследвания, ако имате такива. Във връзка с точното поставяне на диагнозата и планиране на лечението е възможно да се наложи извършване на нови изследвания и консултации.

Ако за Вашето лечение се налага извършване на оперативна интервенция, тя ще бъде подробно дискутирана, включително ползите и рисковете от нея. Ще Ви бъде предоставена информация за самата операция, необходимите предоперативни изследвания и консултации, както и инструкции за следоперативния период, и ограниченията свързани с него в писмен вид.