Уши, нос и гърло информация

Лазер микроларинго хирургия

Лазер хирургията на ларинкса се развива главно в три посоки:

 1. лазер фонохирургия;
 2. ендоскопична лазер хирургия на злокачествени тумори;
 3. ендоскопична лазер хирургия на ларингеални стенози.

Лазер фонохирургия /лазер хирургия на гласа/

Какво представлява фонохирургията или хирургия на гласа?
Терминът „фонохирургия” обхваща хирургични процедури, които се извършват с цел да се подобри качеството на гласа при гласови разстройства. Те могат да бъдат наречени и „пластична хирургия на гласа”. Хирургичните интервенции включват лазер фонохирургия и фоно микрохирургия на ларинкса.

Лазер фонохирургия

Операциите се извършват под обща анестезия, а достъпа до гласните гънки се осъществява с помощта на операционен ларингоскоп. За по-добра визуализация на обекта се използва операционен микроскоп, а за корекция на ларингеалната патология -лазери и микро инструментариум. Хирургията на гласните гънки е много деликатна и през последните години с въвеждането на лазерните техники стана и изключително прецизна. Опитът на водещи експерти показва, че СО2 лазерът е най-подходящ за фонохирургия.

Защо СО2 лазер?

СО2 лазерът има редица предимства пред традиционните „студени” техники:

 • Възможност да се оперира без механични движения намалява до минимум риска от нараняване на деликатните структури на гласните гънки;
 • Съчетават се микроскопската точност с минимална термална увреда на околните тъкани;
 • Подобрен контрол на кървенето, което създава чисто и сухо оперативно поле;
 • Намалява се времетраенето на операцията и престоя в болницата;
 • Цялата операция е безконтактна, което от своя страна води до по-малка травма на тъканите, по-малко болка и по-бързо заздравяване;
 • Хирургията е напълно стерилна и без следоперативна инфекция.

Какъв е обхвата на лазер фонохирургията?

Лазер фонохирургията се извършва с отличен ефект при редица патологични процеси на ларинкса като:

 • Певчески възли, полипи, контактни грануломи, кисти на гласните гънки, папиломи, папиломатоза, ангиофиброми, оток на Reinke, sulcus vocalis.
 • Левкоплакия и други преканцерози.

Ендоскопична лазер хирургия на злокачествени тумори

Ракът на ларинкса започва своето развитие от ларингеалната лигавица и постепенно се разпространява в дълбочина и обхваща съседните тъкани — мускули и хрущяли или в крайните стадии напуска пределите на ларинкса и обхваща околните органи.

Ракът на ларинкса се класифицира в 4 стадия.
І стадий — Ракът е ограничен само върху повърхността на ларинкса и не инфилтрира в дълбочина. Гласните гънки са подвижни.
ІІ стадий — Ракът започва да инфилтрира тъканите на ларинкса по-дълбоко. Може да има и частично намалена подвижност на гласните гънки. Обичайно лимфните възли са все още незасегнати .
ІІІ стадий — Ракът се разпространява в целия ларинкс с нарушение на подвижността или обездвижване на едната или двете гласни гънки. Лимфните възли могат да са засегнати от метастази.
ІV стадий — Ракът напуска ларингеалната кутия и се разпространява в околните органи. По правило, лимфните възли са обхванати от метастази.

Ендоскопичната ларингеална лазер хирургия е с доказана ефективност в първи и втори стадий на рак на ларинкса. Тогава е възможна частична или цялостна резекция на засегнатите части на ларинкса — най-често гласните гънки, без нужда от трахеостома. Това осигурява кратък болничен престой и по-бързо следоперативно възстановяване. Резултатите по отношение на гласа са добри.

При късните стадии лазер хирургията може да се използва като палиативна мярка за намаляване на размерите на тумора.

Ендоскопична лазер хирургия на ларингеални стенози

Какво представлява ларингеалната стеноза?

Стенозата на ларинкса е състояние, при което има вродено или придобито стеснение на дихателния път на нивото на ларинкса. Това състояние сериозно уврежда качеството на живот на пациентите, а в редица случаи може да застраши живота на болните и да изисква постоянни медицински грижи. Такива пациенти са или със силно затруднено дишане, или са с постоянна трахеостома, която създава проблеми с комуникацията и адаптацията в обществото.

Какво причинява ларингеалните стенози?

Основната причина е травмата на ларинкса, която може да се дължи на:

 • Медицински процедури като ендотрахеална интубация, ларингеална хирургия, хирургия на щитовидната жлеза;
 • Tравми на шията при пътно-транспортни произшествия, спортни травми и др.
 • Изгаряния на ларинкса с химически субстанции.
 • По-малко чести причини за ларингеалните стенози са вродените деформации и малформации.

Защо лазер хирургия при ларингеалните стенози?

Предимствата на лазер хирургията са, че тя се извършва ендоскопично /т.е. през устата и без външни белези/, в мнозинството от случаите не се налага извършване на трахеостома, кратък следоперативен период, съкратен болничен престой, бързо възстановяване.

Какъв е обхвата на ендоскопичната лазер хирургия при ларингеална стеноза?

 • Резекция и лизиране на вродени и придобити мембрани на гласните гънки;
 • Резекция на сраствания на ларингеалните структури след хирургична или външна травма.
 • Задна хордектомия или аритеноидхордектомия при двустранни парализи на гласните гънки или анкилоза на крикоаритеноидните стави след ендотрахеална интубация.

Усложнения на ларингеалната лазер хирургия

Ендоскопичната ларингеална лазер хирургия се счита за минимално инвазивна хирургия с много малък риск от усложнения. Те са свързани най-вече с травмата от операционния ларингоскоп — малки наранявания на устните,фаринкса, устната кухина, увреждане на предните зъби. В зависимост от обема на операцията, пациентите могат да усещат известна сухота и болка при преглъщане. Има описани и усложнения като запалване на интубационната тръба от лазерния лъч, но с мерките за предпазване на тръбата, тези инциденти са изключения.