Уши, нос и гърло информация

Лазер микроларинго хирургия

Лазер фонохирургия /лазер хирургия на гласа/. Ендоскопична лазер хирургия на злокачествени тумори. Ендоскопична лазер хирургия на ларингеални стенози.

Риносинуит и функционална ендоскопична синусна хирургия

Функционална ендоскопична хирургия на синусите /FESS/. Възстановяване и проследяване. Какви усложнения могат да настъпят?

Риносептопластика

Обща информация за операцията. Риск от ринопластика.

Септопластика и турбинопластика

Защо е необходимо хирургично лечение? За операцията. Какво да очакваме след операцията? Какви са възможните рискове и усложнения на оперативната интервенция?