Диагностика и лечение

Оперативни интервенции

Функционална и естетична хирургия на носа

 • Първична и вторична ринопластика;
 • Септопластика;
 • Турбинопластика;
 • Радиочестотна подлигавична коагулация на носните раковини.

Функционална ендоскопична хирургия на синусите

 • Етмоидектомия;
 • Фронтоетмоидектомия;
 • Сфеноетмоидектомия;
 • Антротомия;
 • Пансинусотомия.

Хирургично лечение на хъркането

 • Лазер увуло-палато-фарингопластика;
 • Лазер тонзилектомия;
 • Лазерно отстраняване на езичните тонзили;
 • Радиочестотна термотерапия на меко небце и език;
 • Имплантация на силиконови подпори в мекото небце;
 • Имплантация на хрущяли от носната преграда в мекото небце.

Лазер хирургия на гласа

 • Фонохирургия на възли, полипи, кисти, болест на Райнке, хематоми и др.

Лазер хирургия при двустранни ларингеални парализи

 • Задна хордектомия;
 • Аритеноидхордектомия.

Лазер хирургия при преканцерози

 • Декортикация на гласните гънки.

Лазер хирургия при начални карциноми на ларинкса

 • Частична хордектомия;
 • Хордектомия.

Лазер хирургия на фаринкса

 • Тонзилектомия;
 • Увуло-палато фаринго пластика