Диагностика и лечение

Практика

Ринология. Ларингология.

Оперативни интервенции

Функционална и естетична хирургия на носа. Функционална ендоскопична хирургия на синусите. Хирургично лечение на хъркането. Лазер хирургия на гласа. Лазер хирургия при двустранни ларингеални парализи. Лазер хирургия при преканцерози. Лазер хирургия при начални карциноми на ларинкса. Лазер хирургия на фаринкса

Кабинет

Оборудване. Галерия.